В'язні готуються до свободи, доглядаючи за кіньми

В'язні готуються до свободи, доглядаючи за кіньми

Догляд за пристарілими

Шукайте інформацію за фразою "догляд за пристарілими"?

Статті - догляд за пристарілими

Які статті можна знайти на Google по фразі догляд за пристарілими:

Які переваги, крім турбот, отримує людина, якщо встановлюється не опікунство над літньою людиною, а патронаж? Той, хто виконує догляд, поповнює свій страховий стаж, в розрахунок увійдуть роки догляду. Патронаж здійснюється безоплатно. Компенсаційні виплати покладені тим, хто не працює, не одержує допомоги по безробіттю та доглядає за інвалідом або інвалідом I групи.

У 2006 році ця сума становила 500 рублів. У 2008 році, відповідно до Указу Президента, сума збільшена до 1270 рублів. Старезні пенсіонери, які досягли віку 80 років, отримують доплату до пенсії, але закон не зобов’язує їх віддавати ці гроші за патронаж.

Оформити патронаж можна в районному відділенні Пенсійного фонду, представивши паспорт або документ, що його замінює та трудову книжку, довідку з Бюро зайнятості, заяву престарілого людини і своє власне. Можна здійснювати такий догляд за п’ятьма літніми і потребують догляду людьми. Патронаж здійснюється безоплатно.

Опіка та піклування над престарілими у формі патронажу

У відповідності зі статтею ГК РФ 41, піклування у вигляді патронажу (тобто без винесення судового рішення) або опікунство над літнім людиною може бути призначено за згодою громадянина, над яким буде згодом відбуватися патронаж.

Рішення виносять соціальні служби. Якщо людина фізично слабкий і йому важко самостійно ходити в магазин, оплачувати послуги ЖКГ, здійснювати інші дії, то робити це може опікун, уклавши договір про довірче управління з опікуваним громадянином.

Навіть якщо скоюється опікунство над старими батьками, потрібно пройти всі належні процедури в органах опіки та піклування, отримати право опіки та укласти договір з ними на розпорядження майном, вчинення правочинів побутового та іншого характеру. Опікуваний вправі в будь-який момент розірвати договір за власним бажанням.

Перш, ніж укладати договір і взяти опікунство над літньою людиною, потрібно:

Рішення виноситься протягом місяця. Копії розпоряджень мають бути видані на руки піклувальнику і опікати. Після позитивного рішення у строк, визначений трьома днями, обов’язково потрібно скласти опис майна підопічного в двох примірниках і в присутності третіх осіб, які і підписують опис. Цей акт допоможе надалі уникнути необгрунтованих звинувачень (або пред’явити обгрунтовані претензії).

За договором про опіку (у вигляді патронажу) опікун може отримувати винагороду, уклавши з підопічним договір.

Опікунство над літньою людиною

Опікунство встановлюється тільки тоді, коли винесено рішення суду і людина визнаний недієздатним. Ступінь недієздатності встановлюється безпосередньо в ході судового розгляду. Оформлення носить затяжний характер, іноді до року, вимагає багато часу на збір довідок.

Крім того, отримавши по суду, наприклад, опікунство над старими батьками, громадянин не може бути спадкоємцем за законом і не отримує такого права, він може їм стати лише за заповітом або на підставі, визначеним законом. А якщо судом буде встановлено недієздатність батьків при призначення опікунства, то й складання заповіту буде проблематичним.

Соціальні служби вправі перевіряти, як здійснюється опікунство над престарілими, вимагати звіту у витрачанні грошових коштів, мають право відсторонити опікуна від його обов’язків , якщо останній їх погано виконує. Обов’язки по патронажу здійснюються безоплатно. Опікуни не можуть розпоряджатися або користуватися майном опікуваного.

Юриспруденція – область дуже специфічна, тонкощі і складнощі закону пояснити і правильно розтлумачити може тільки фахівець. Порадьтеся з юристом, перш, ніж затівати судові тяжби з рідними або доглядати за незнайомим літньою людиною. Коли допомога надається безкорисливо – це одна справа. В отриманні винагороди за працю також немає нічого поганого, але для чіткого розуміння, як і що робити в конкретній ситуації, і на що розраховувати – ось тут і потрібна допомога юриста.

Source: http://reshebnik.rv.ua/dim-i-simya/scho-robyty-koly-vynykla-neobhidnist-oformyty-opikunstvo-nad-litnoyu-lyudynoyu/Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Соціальна робота з людьми літнього та старого віку

Соціальна робота з людьми похилого віку (людьми пізньої дорослості) займає пріоритетне місце в системі соціального захисту населення.

Пізня дорослість по праву займає важливе місце в житті людини. На думку американських дослідників, якщо вважати, що цей період починається після 60 років, то для окремих людей він може тривати ще 40 років. В окремих суспільствах люди в роки своєї пізньої дорослості займають офіційний стан «старійшин». У різних суспільствах старі люди часто сприймаються крізь призму стереотипів. За результатами опитувань населення в різних країнах світу, виявилось, що існують як позитивні, так і негативні уявлення про старих людей, що впливає на ставлення до них суспільства. Ці стереотипи заважають сприймати людей похилого віку диференційовано, як індивідуумів, які дійсно мають між собою певні розбіжності, і можуть сприяти виникненню соціальних установок і дій, які відбивають у них бажання брати активну участь у повсякденній праці й проведенні дозвілля.

Негативні стереотипи: більшість старих людей бідні; більшість старих людей не можуть звести кінці з кінцями через інфляцію; у більшості старих людей є житлові проблеми; старі люди, як правило, слабкі та хворі, старі люди не є політичною силою і потребують захисту; більшість старих людей погано справляється з роботою; працездатність, продуктивність, мотивація, здатність сприймати новизну, творча активність у них нижчі, ніж у молодих працівників; у старих людей знижуються інтелектуальні здібності, погіршується пам'ять, у них нижча здатність до навчання; старі люди часто інтелектуально регідні і догматичні; більшість з них закостеніли у своїх звичках і не здатні їх змінювати; більшість із старих людей живуть в соціальній ізоляції і страждають від самотності, утримуються в будинках для престарілих.

Позитивні стереотипи: старі люди належать до досить заможної частини населення, працюючі члени суспільства щедро забезпечують їх пенсіями і допомога ми; старі люди є потенційною політичною силою, вони голосують і беруть участь у політичному житті, вони єдині у своїх переконаннях і їх багато; старі легко сходяться з іншими людьми, вони добрі і привітні; більшість з них вирізняється зрілістю, життєвим досвідом і мудрістю, вони цікаві люди; більшість старих людей вміють слухати і особливо терплячі до дітей; більшість старих людей характеризуються добротою і щирістю щодо своїх дітей і онуків; науковий інтерес до проблем старості з'явився у зарубіжних дослідженнях в 60-х роках минулого століття. Для позначення байдужої установки щодо старих людей використовується термін «ейджизм». Ейджизм - соціальна установка, що постає у невиправдано високій оцінці молодості і дискримінації старих людей.

Ряд досліджень показали, що установки щодо старих людей нерідко амбівалентні, внутрішньо протилежні. Їх часто вважають і мудрими, і не сповна розуму; добродушними та буркотунами, завжди чимось невдоволеними; такими, що виявляють турботу про оточення, і байдужими, некомунікабельними.

Основними напрямами соціальної роботи є: виявлення осіб, які потребують соціального піклування вдома й у спеціальних установах; створення умов для прояву активності людей похилого віку в мікросоціумі й задоволення їхніх інтересів; роз'яснювальна робота серед близьких і різних людей похилого віку.

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему дипломної роботи: «Соціальне обслуговування людей похилого віку».

Об'єкт дослідження - люди літнього та старого віку як соціальна спільність.

Предмет дослідження - соціальне обслуговування людей похилого віку.

Мета дослідження - розглянути особливості соціальної роботи серед людей похилого віку в сучасній соціокультурній ситуації.

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такі завдання:

1) розглянути людей літнього та старого віку як соціальна спільність;

2) дослідити участь людей літнього віку в житті сучасного суспільства;

3) проаналізувати правовий захист престарілих людей;

4) охарактеризувати ставлення до людей похилого віку у зарубіжних країнах;

5) розглянути основні завдання та напрямки соціальної роботи з людьми похилого віку;

6) дослідити соціальну роботу з людьми літнього та старого віку;

7) проаналізувати обслуговування громадян похилого віку в будинках-інтернатах та територіальних центрах;

8) охарактеризувати компетентність соціального працівника в роботі з людьми похилого віку.

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, конкретизація, спостереження.

Структура дослідження. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.

1. Теоретико-психологічні аспекти людей похилого віку

1.1 Люди літнього та старого віку як соціальна спільність

В останнє десятиріччя в багатьох країнах велике значення надається вивченню проблем старіння і старості. Це пов'язано не лише з демографічними і культурно-історичними змінами, що відбуваються у світі. Значне збільшення частки людей літнього і старого віку в загальній структурі населення впливає на багато сфер життєдіяльності суспільства, торкаючись галузей політики, економіки, медицини, громадсько-соціальних інститутів.

За даними ООН, у 1950 р. у св

Source: http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65625a3ad68b4d53a89521216d36_0.htmlВідео - догляд за пристарілими

Що Ви можете знайти на YouTube:

В'язні готуються до свободи, доглядаючи за кіньми
houseforlife.com.ua

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション