У Львівському пансіонаті для престарілих в’яжуть шкарпетки для бійців АТО

У Львівському пансіонаті для престарілих в’яжуть шкарпетки для бійців АТО

Пансіонати для престарілих

Выдержка из работы

Соціальне обслуговування літніх граждан.

Соціальне обслуговування включає у собі усе те що має літній і непрацездатна людина рахунок громадських фондів споживання понад пенсії. Суспільство у разі бере він цілком або частково витрати, пов’язані зі сплатою високій вартості послуг, наданих літнім та непрацездатним громадянам, потребують певних видах соціальної допомоги. Причому у порядку соціального обслуговування задовольняються специфічні потреби, характерні саме з цієї категорії граждан.

Розвитку соціального обслуговування літніх і непрацездатних предаётся до нашого країні ситуація з кожним роком все великої ваги, воно сприймається як украй необхідний доповнення до грошових виплатах, значно що підвищує ефективність всієї державної фінансової системи соціального обеспечения.

Люди похилого віку й ті, які у незабаром перешагнёт відповідний вікової кордон, що відокремлює їхнього капіталу від молодшого і середнього покоління, пов’язують свої громадські очікування й надії з більш істотними змінами у сфері соціального обслуговування. Усвідомлюваний нашим суспільством дефіцит чуйності й уваги до старих людей, ветеранам, недостатній облік їх об'єктивних запитів і фінансування потреб зобов’язує вийти з закликів про поліпшення їхнього медичного обслуговування, вдосконалення соціальної допомоги до радикальних заходам — створення у країні широкої системи соціального обслуговування престарілих громадян як невід'ємну частину єдиної державної пенсійної системи соціального забезпечення. Система соціального обслуговування охоплює, зокрема, медичну гериатрическую допомогу, як стаціонарну, і поликлиническую; утримання і обслуговування будинках-інтернатах, допомогу на дому потребують сторонньому догляді; протезную допомогу, забезпечення транспортними засобами; працевлаштування бажаючих продовжувати пасивну діяльність та його професійне перенавчання; організацію праці в спеціально створених підприємствах, цехах; жилищно-бытовое і комунальне обслуговування; організацію дозвілля тощо. д.

Можливість задоволення потреб літньої людини стає реальної законодавчої і тоді, що він наділений юридичним правом вимагати від відповідного компетентного органу надання тієї чи іншої блага (матеріального забезпечення, соціальної послуги, житла тощо. буд.), а даний орган юридично зобов’язаний таке благо надати. Так, декларація про матеріальне забезпечення старості, у разі втрати працездатності, втрати годувальника, є реальним, оскільки державна пенсійна система гарантує кожному трудящій, відповідальному встановленим умовам, виплату пенсій незалежно стану фінансових джерел постачання та жодних інших чинників. У той самий час у області соціального обслуговування можливість права його отримання часто залежить від усмотренческого рішення компетентного органу, оскільки низку соціальних послуг, наданих цій сфері, усе ще належить до дефіцитних, не гарантованих абсолютно кожному старому і непрацездатному людині. Про це, зокрема, свідчить перевищення числа що потребують обслуговуванні з приміщенням в будинки-інтернати проти загальною кількістю місць у цих установах; у соціальній допомоги на домашній роботі та можливостями даної служби й т. д.

Медико-соціальну допомогу населенню надають два великих відомства — Міністерство Охорони Здоров’я та медичної промисловості, і Міністерство соціального захисту населення Росії. Найбільш масовими медичними установами є поліклініки і амбулаторії, стаціонари. У поліклініках організовані геріатричні кабінети, у яких лікарі здійснюють спостереження людьми за років. У стаціонарах виділено частина ліжкового фонду для геріатричних пацієнтів. Існують так звані побутові ліжка. Це передбачає як лікування хворих, а й профілактичну госпіталізацію. Якість всієї допомоги забезпечує Управління стаціонарних установ Міністерства соціального захисту населення Росії. Крім цих структур нейтральних управління і місцевого контролю, життя що у будинках-інтернатах можуть інспектувати виробничі організації на правах шефської допомогу й органи виконавчої на местах.

Первинна допомогу. Можна виділити три типу допомоги пожилым:

Первинна медико-санітарна допомогу, включаючи широкий набір методів і прийомів, доступними як кожної людини окремо, так від населення і застосовуються за її повному обсязі й особистої участі. Сюди входять первинний контакт зі службами здоров’я та такі елементи, як просвітництво та співчуття лише на рівні громади і межсекторальная діяльність, і навіть традиційне допомогу службами охорони здоров’я.

Первинна медичну допомогу зазвичай забезпечується лише на рівні, ассоциируемой з лікарем загальної практиці, але обмежується лише лікарської помощью.

Гериатрическая допомогу у основному забезпечується під керівництвом медичного фахівця, який звичайно входить до складу комплексної бригады.

Первинна медико-санітарна помощь.

Всупереч широко поширеній думці, більшість літніх не відчувають обмежень у звичної роботи і є залежними; вони живуть у власних будинках або у своїх родичів. Старість як така значить, необхідна допомогу специалиста-гериатра. Тому основна допомогу літнім здійснюватиметься у межах первинної медико- санітарної допомоги; зумовлено ще й тим, що в багатьох країн світу відчувається брак врачей-гериатров.

Організація і структура первинної медико-санітарної допомоги різні в різних місцях. Часто у її наданні беруть участь як стверджують фахівці, і нефахівці. У Таїланді, наприклад, священики і прикордонна поліція входять до складу служби з надання первинної медико-санітарної помощи.

Розвиток системи медико-соціальної реабілітації перебуває у тісній взаємозв'язку стану економіки нашої країни. Основні заходи при медико- соціальної реабілітації літніх спрямовані на максимально можливе збереження життєдіяльності літньої людини за умов сім'ї. Форми: спеціалізовані центри зі стаціонарними відділеннями, спеціалізовані відділення з догляду, реабілітаційні установи. Найважливіший принцип — профілактична направленность.

У Болгарії з 1961 року реалізуються завдання: підвищення ефективності реабілітації з урахуванням використання досягнень науково-технічного прогресу, підготовка і їх удосконалення кадрів по медико-соціальної реабілітації, активне використання у процесі реабілітації природних фізичних чинників, вдосконалення медико-соціальної реабілі�

Source: http://referaty.net.ua/referaty/referat_15897.htmlДивитися відео про пансіонати для престарілих

У Львівському пансіонаті для престарілих в’яжуть шкарпетки для бійців АТО

Інформація про пансіонати для престарілих

В даний час в Росії дуже суперечлива і багатоаспектна ситуації як морально-психологічна, соціально - економічна, так і духовна. Економіка нестабільна. Тенденції неблагополуччя (у тому числі соціальної девіації) виявляється все сильніше. Чисельність людей з доходом нижче прожиткового мінімуму не зменшується. Зате диференціація населення за доходами загострюється. Все це вимагає того, щоб держава і громадські об'єднання неурядових організацій взяли належних заходів. По-перше, заходи у сфері формування системи забезпечення соціальної безпеки та соціального захисту населення.

Одна з найбільш значущих тенденцій соціальної політики сьогодні - це становлення системи соціального обслуговування, а також широке застосування в роботі з населенням сучасних технологій і методів. В одних роботах соціальне обслуговування населення аналізується як дуже результативна соціальна технологія, яка сприяє результативною соціальної підтримки громадян в обстановці непростий соціальної економічної ситуації, безсторонньо порушує життєдіяльність людини або соціальної групи, в інших роботах - як новітня парадигма соціальної роботи, в третіх - як принципово важливий сектор соціальної сфери.

Аналізуючи процес становлення соціальної професії, науки і практики, її теоретики говорять, що в сучасних умовах соціальне обслуговування поступається в якості однієї з парадигм соціальної роботи та організаційної форми цього виду соціальної діяльності.

У міру швидкого формування команд кваліфікованих соціальних працівників та інших фахівців у сфері соціальної педагогіки, соціальної роботи та психології і створення та вдосконалення мережі територіальних соціальних служб можливість реалізації соціального обслуговування в умовах сучасної Росії стає реальною і помітною.

Соціальне обслуговування розуміється у всіх країнах світу по-різному, дуже часто цей термін має різний зміст.

У «Законі про соціальне обслуговування» у Фінляндії під соціальним обслуговуванням розуміють безліч соціальних послуг, коштами підтримують існування, соціальної допомоги та пов'язаних з ними дій, служать зміцненню соціальної забезпеченості та сприяють розвитку спільноти, сім'ї, окремої людини.

Ситуація в російському соціальному обслуговуванні показує, що теоретичне обгрунтування змісту та сутності соціального обслуговування сім'ї, жінок і дітей, інших категорій населення перебуває під захистом.

1. Система соціального обслуговування

Система соціального обслуговування населення визначається не просто сукупністю установ з динамікою їх розвитку на певних територіях РФ, а й сукупністю складових, а саме: міжвідомча взаємозв'язок, визначений порядок взаємодії органів соціального обслуговування, обгрунтовані дії всіх установ на користь підтримки різних верств населення; певний спосіб пристрою регіональної впорядкованої безлічі установ, пов'язаних спільними функціями, цілями, завданнями; форма організаційної діяльності установ соціального обслуговування, зіставлення зусиль, спрямованих на становлення соціальних служб та отриманих результатів соціального обслуговування, що виявляються в основному в ступені ефективності соціальних послуг і задоволеності клієнтів соціальних служб.

Федеральні закони «Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів» та «Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації» внесли нове уявлення про сутність соціального обслуговування населення.

У статті 1 федерального закону «Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації» виділяється, що соціальне обслуговування висловлює собою діяльність соціальних служб з соціальної підтримки, надання соціально-медичних, соціально-правових, соціально-побутових, психолого-педагогічних послуг і матеріальної допомоги, в проведення соціальної адаптації та реабілітації громадян, що знаходяться в скрутному життєвому становищі. Статті Закону, розкривають основний змісту видів соціального обслуговування, а саме: соціального обслуговування в стаціонарних умовах, матеріальної допомоги, соціального обслуговування на дому, надання тимчасового притулку, організація денного перебування в установах соціального обслуговування, консультативної допомоги, соціального патронажу громадян і сімей - найбільш важливі для суспільства.

Закон «Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів» значно розширює і уточнює уявлення про соціальне обслуговування окремих соціальних груп нашого суспільства.

Його мета - регулювання відносин у сфері соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, що є одним з основних напрямів зусиль щодо соціального захисту населення. «Соціальне обслуговування являє собою діяльність по задоволенню потреб зазначених громадян у соціальних послугах» - так визначається предмет у цьому законі.

Соціальне обслуговування охоплює всю сукупність соціальних послуг, що надаються інвалідам та громадянам похилого віку в установах соціального обслуговування (незалежно від форм власності) на дому.

Основні принципи соціального обслуговування: сукупність, конфіденційність, гуманність, адресність, добровільність, пріоритетність, надання соціальних послуг неповнолітнім, літнім людям та інвалідам, які перебувають у важкій життєвій ситуації; дотримання прав людини і громадянина.

Закон надає можливість одержання соціальних послуг, достатніх для задоволення основних потреб. Ці послуги включаються до територіального і федеральний перелік соціальних послуг, забезпечених державою.

Термін «соціальне обслуговування» описує деякий ідеальний об'єкт. Виходячи з системних його властивостей, соціальне обслуговування - це безліч підсистем і елементів. З іншої точки зору, соціальне обслуговування є видом соціальної діяльності, що реалізується за коштами мережі соціальних служб, що взаємодіють один з одним для досягнення перехідних і кінцевих цілей надання соціальних послуг клієнтам.

1.1 Поняття і принципи соціального обслуговування

Невід'ємним елементом державної системи соціального забезпечення в РФ виступає соціальне обслуговування людей похилого віку, непрацездатних і сімей з дітьми, яке включає різні види соціальних послуг, спрямованих на задоволення особливи�

Source: http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8FСтаття про пансіонати для престарілих

Відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я до літнього віку відноситься населення у віці від 60 до 74, до старого - від 75 до 89 років, а до довгожителів - 90 років і старше. Соціологи називають ці періоди людського життя «третім віком», і демографи вводять поняття «третього» (60 - 75 років) і «четвертого» (понад 75 років) віку. По Росії близько 1,5 млн. громадян старшого віку потребують постійної сторонньої допомоги та соціальних послуг.

Конституцією Російської Федерації, кожному громадянину гарантується «соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в інших випадках, встановлених законом». Це означає, що держава бере на себе зобов'язання сприяти збереженню і продовженню повноцінного життя літньої людини, визнає свій борг перед ним. Для здійснення повномасштабних функцій соціальної допомоги, підтримки і соціального забезпечення в Російській Федерації діє система соціального захисту, на функціонування якої відпускаються бюджетні кошти. Все працездатне населення, все суспільство в цілому, підтримує літніх і старих співгромадян.

Літні люди старше 60 років - найбільш швидко зростаюча група населення Росії. У порівнянні з 1959 р її чисельність на початок 1990-х рр. подвоїлася, а частка підвищилася до 16% і продовжує рости, і до 2015 р може досягти 20%. До цього часу кожен третій з числа літніх буде ставитися до вікової групи 75 років і старше.

Особливо це актуально зараз, коли постійне зростання частки літніх у всьому населенні стає впливовою соціально-демографічної тенденцією практично всіх розвинених країн.

Такий процес зумовлений двома причинами. По-перше, успіхи охорони здоров'я, взяття під контроль ряду небезпечних захворювань, підвищення рівня і якості життя ведуть до збільшення середньої очікуваної тривалості життя людей.

З іншого боку, процес стійкого зниження народжуваності, нижче рівня простого заміщення поколінь, зменшення числа дітей, народжених однією жінкою, за весь її репродуктивний період, призводить до того, що рівень природної смертності в нашій країні перевищив рівень народжуваності. На зміну кожному поколінню приходить наступне покоління меншій чисельності; частка дітей і підлітків у суспільстві неухильно знижується, що викликає відповідне зростання частки осіб старшого віку.

Населення неминуче старіє. І вся ця прошарок суспільства потребує постійної соціального захисту та підтримки. Тому можна з упевненістю говорити про високу актуальність даної роботи. Завдання соціальних працівників та близьких людей зводиться до надання самотній літній людині в міру можливості, матеріальної і моральної підтримки і поваги.

Об'єктом дослідження є категорія громадян похилого віку.

Предметом є конкретні технології соціальної роботи з людьми похилого віку.

Метою роботи є розгляд технологій соціальної роботи з даною категорією громадян, у тому числі в місті Прокоп'євськ.

Гіпотеза даної роботи - ефективне застосування відповідних технологій соціальної роботи є чинником підвищення соціальної захищеності та активності літніх і старих людей.

Теоретичними основами цієї роботи виступають праці таких соціологів як Ж.Т. Тощенко, М.В. Удальцова. Проблеми соціальної медицини та соціальної геронтології в їх взаємозв'язку розглянуті в роботах Є.І. Холостовой, Р.С. Яцемирський, І.Г. Бєлєнької, В.М. Васильчикова. Так само в історичному аспекті дану проблему розглядали М.А. Кузнєцова, Є.С. Новак, В.Г. Краснова.

Глава 1. Соціальні аспекти похилого віку

Відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) до літніх належать люди віком від 60 до 74 років, до старих - у віці 75-89 років, до довгожителів - люди у віці 90 років і старше.

Відповідно до документів ООН та Міжнародної організації праці (МОП) літніми вважаються особи у віці 60 років і старше. Саме цими даними, як правило, керуються на практиці, хоча вік виходу на пенсію в більшості розвинених країн - 65 років (у Росії - 60 і 55 років відповідно для чоловіків і жінок).

Зміна соціального статусу людини в старості, викликане, перш за все, припиненням або обмеженням трудової діяльності, трансформацією ціннісних орієнтирів, самого способу життя і спілкування, а також виникненням різних утруднень як у соціально-побутової, так і в психологічній адаптації до нових умов, диктує необхідність вироблення і реалізації специфічних підходів, форм і методів соціальної роботи з людьми похилого віку.

В організації соціальної роботи з людьми похилого віку необхідно враховувати всю специфіку їх соціального статусу не тільки в цілому, але і кожної людини окремо, їхні потреби, потреби, біологічні та соціальні можливості, визначені регіональні й інші особливості життєдіяльності [14,19].

Як відомо, на практиці літніми людьми звичайно вважають людей, що вийшли на пенсію. Проте - це мірило не може бути універсальним, так як пенсійний вік у різних країнах різний. Разом з тим, жінки, як правило, йдуть на пенсію раніше чоловіків. Тому практика показує, що літні - це дуже різні люди. Серед них є здорові і хворі; проживають у сім'ях і самотні; задоволені тим як піти на пенсію і життям і нещасні, зневірені в житті; малоактивні домосіди і життєрадісні, оптимістично налаштовані люди, які займаються спортом, які ведуть активний спосіб життя і так далі.

Тому для того, щоб успішно працювати з людьми похилого віку, соціальному працівникові потрібно знати їх соціально-економічне становище, особливості характеру, матеріальні і духовні потреби, стан здоров'я, бути добре обізнаним про досягнення науки і практики в цьому напрямку. Зміна соціального статусу людини в старості, як показує практика, перш за все, негативно позначається на його моральному і матеріальному становищі, негативно впливає на психічний стан, знижує його опірність до захворювань та адаптацію до змін навколишнього середовища.

Серед літніх людей у всьому світі набагато більше жінок, ніж чоловіків. Згідно Всеросійського перепису населення 1989р. на 1000 жінок у віці 60 - 64 років доводилося 633 чоловіка, на 1000 жінок у віці 65 - 69 років - 455 чоловіків, а на 1000 жінок у віці 80 років і старше - 236 чоловіків. І на даний момент ця тенденція не змінилася.

Виходячи з даних, число жінок вища в старших вікових групах. Така значна різниця частково пояснюється більш ранньої смертністю чоловіків, частково - великим довголіттям жінок. У Росії, що постраждала від другої світової війни, ця диспропорція досягла таких великих розмірів внаслідок військових втрат, а також внаслідок високого рівня смертності чоловіків від неприродних причин. Так им чином формується проблема жіночої самотності в похилому віці.

З переходом у категорію літніх людей, пенсіонерів, часто докорінно змінюється не тільки взаємини людини і суспільства, а й такі ціннісні орієнтири, як сенс життя, щастя, добро і зло та інше. Змінюється і сам

Source: http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83_2_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81www.houseforlife.com.ua

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション