Міні презентація очисника повытря AP3000

Міні презентація очисника повытря AP3000

Комерційний будинок престарілих

Поки український народ думає над новорічним столом, чиновники і депутати намагаються вирішити як саме буде існувати держава в наступному році. Втім не надто активно – за два тижні до 2015 року Україна досі залишається без Державного бюджету.

Офіційно проект Держбюджету відкликаний і допрацьовується спеціальною комісією. Новоспечений міністр фінансів Наталія Яресько пообіцяла, що вже 20 грудня подасть проект на розгляд до Верховної Ради. А перший віце-спікер Андрій Парубій має намір прийняти Державний бюджет до 26 грудня.

Імітація процесів

Тим не менш, експерти не такі оптимістичні в прогнозах. Для прийняття проекту необхідно виконати декілька умов, в першу чергу – зміни в Податковий і Бюджетний кодекс. Адже саме новий Податковий кодекс лягає в дохідну частину бюджету країни.

«Важко уявити, яким чином можна зараз підготувати Держбюджет-2015 на новій законодавчій базі, яка досі не прийнята. До того ж, паралельно з цим потрібно внести зміни в закон про Державний бюджет, і яким чином це хочуть встигнути зробити до 26 грудня – незрозуміло. Тому сьогодні все схоже на імітацію процесів, імітацію децентралізації та дерегуляції», – розповідає «Слову і Ділу» економічний експерт Андрій Новак. На його думку, навіть з технологічної точки зору провернути таку «авантюру» не вдасться.

Читайте також: Тимошенко підловила Яценюка на фальсифікації бюджету

Інший експерт, Олександр Охріменко, підкреслює, що такий поспіх з прийняттям «неідеального» бюджету пов'язаний з траншами МВФ.

«Якщо по суті, то насправді наш бюджет прийме не уряд, а МВФ. І вже інше питання, наскільки він виявиться реальним для виконання. Однак зараз важливіше отримати чергову позику, інакше – дефолт», – вважає Охріменко.

Уряд вирішив розробити два сценарії, за якими може піти життя країни. Перший розрахований на збільшення інвестицій і зовнішнього попиту і передбачає незначне зростання ВВП – 0,3%. Другий зорієнтований на реформи та активізацію процесів кредитування української економіки. Планове зростання економіки на рівні 2%.

У Мінфіні макропоказники не обговорюють. Але за інформацією джерела газети «Сегодня», робоча версія бюджету-2015 містить макропоказники, узгоджені з МВФ: номінальний ВВП складе 1720 млрд грн (цього року очікується 1,5 трлн грн), реальний ВВП – мінус 4,5% (замість нинішніх мінус 6,5%), інфляція – 13,4% (у 2014-му – 19%), дефіцит держбюджету – 3,7% (зараз 4,6%).

Читайте також: Депутати взялися наввипередки обіцяти зміни до Бюджету-2015

Більше того, прожитковий мінімум пропонують встановити на 1 січня 2015 на рівні 1214 грн, з 1 грудня на рівні 1240 грн. Мінімальну заробітну плату хочуть закласти з 1 січня 2015 – 1257 грн, з 1 грудня – 1284 грн.

Армії держава держава виділяє 15 млрд грн, МВС майже 21 млрд грн, Нацгвардії – 2 млрд грн.

В той же час, на МОЗ збираються витратити 48 млрд грн: загальнодержавні витрати – близько 46 млрд грн, на апарат міністерства – близько 4 млрд. Мінкульт отримає 605 млн грн, Міністерству спорту хочуть дати 822 млн грн.

Крім того, на апарат ВРУ хочуть витратити 660 млн грн, на президентську ДУСю 804 млн грн. А Мінстець у витратну частину бюджету і зовсім не потрапив.

Петля ... на поясі?

«Затягувати бюджетні паски» для досягнення результатів, як завжди будуть простим українцям. Уряд вир

Source: https://www.slovoidilo.ua/articles/6357/2014-12-15/byudzhet-ukrainy-na-2015-god-prinyat-nelzya-otkazatsya.htmlДивитися відео про комерційний будинок престарілих

Міні презентація очисника повытря AP3000

Інформація про комерційний будинок престарілих

У Західній Європі протягом 1980-90-х років управління соціальною роботою зазнавало постійної критики, тому що по суті соціальна робота є Островом соціалізму в Морі ринко­вої економіки. Критикували все підряд — неефективність, відсутність чітко визначених етичних цінностей, маніпулятивізм, розбещення клієнтів пільгами та безоплатною допомогою, недостатню допомогу тим, хто її найбільше потребує, зрівнювальний підхід, невизначеність пріоритетів у фінансуванні соціальних програм, неякісну підготовку персоналу тощо. У результаті таких атак на менеджмент виник но­вий підхід до системи управління, який було названо "новий менед-жеріалізм". Новий менеджеріалізм— це поєднання ряду гу­маністичних доктрин із бізнесовими техніками управління, які спрямовані на підвищення ефективності та продуктив­ності соціальних служб.

Фундаментальними тезами нового менеджеріалізму є такі:

•       державні соціальні служби є неефективними і витратними че­ рез незадовільний і часом корумпований менеджмент. Держав­ ний службовець, звичайно, більш схильний до зловживань, ніж бізнесмен, тому що може збагатитися тільки нечесним шля­ хом. Єдиний шанс — застосувати методи управління, прийняті у бізнесі. Отже, соціальна робота має стати соціальним бізне­ сом, кошти на який акумулює громадянська держава шляхом оподаткування;

•       зростання конкуренції між соціальними агентствами, боротьба за отримання ресурсів від донорів, створення ринку соціальних послуг — необхідна умова підвищення ефективності соціальної роботи;

•       згідно з ідеологією споживача послуги стають кращими, якщо є конкуренція між провайдерами. Лише за цієї умови клієнт або споживач має вибір і вибирає краще;

•       суспільний сектор має бути підзвітний, тому менеджери со­ ціальної роботи повинні здійснювати менеджмент і одночас­ но контроль щонайменше за чотирма параметрами: об'єктом,

показниками діяльності, ціною послуг і відповідністю стан­дартам.

Основними цінностями в новому менеджеріалізмі є результа­тивність, гнучкість, якість, конкуренція, орієнтація на потреби клієнта та ефективне використання ресурсів1. Лоундес (1997) як основні ви­окремлює три елементи нового менеджеріалізму:

1.  Елемент результативності — дає можливість менеджерам опе­ рувати і забезпечувати дисципліноване використання ресурсів при досягненні поставлених завдань за окремими об'єктами з метою ско­ рочення витрат і поліпшення виконання завдань службою. Слід за­ значити, що без знання та застосування сучасних інформаційних тех­ нологій це майже неможливо.

2.  Елемент ринкових відносин — сприяє усвідомленню відміннос­ тей інтересів провайдера і клієнта. Соціальні служби мають бороти­ ся за держзамовлення (контракт про надання соціальних послуг при­ ватними і неприбутковими організаціями). Примусова конкуренція між провайдерами, самостійне використання отриманих за контрак­ том коштів з більш строгим аудитом (звітністю).

3.  Елемент місцевого самоврядування — потребує залучення гро­ мадськості до управління соціальними службами. Це має забезпечу­ вати надання послуг, максимально орієнтованих на потреби клієнтів, стимулювати спільну працю з іншими службами і гарантувати пуб­ лічний контроль за використанням суспільних фондів.

Широке застосування нового менеджеріалізму в Західній Європі у 90-х роках кардинально змінило ставлення до соціальних працівників з боку держави, користувачів, громадськості, а також вимоги та переко­нання соціальних працівників щодо своєї ролі в суспільстві. Найпо­мітнішим наслідком застосування нового менеджеріалізму стала де­централізація. Це процес, коли прийняття рішень і контроль за надан­ням соціальних послуг поступово переходять з великих центрів, наприклад регіональних або міських, на місця — ближче до реальних потреб клієнтів2. Тепер клієнти беруть активну участь у прийнятті рішень, що матимуть довготривалий вплив на їх життя. Виокремлю­ють такі рівні залучення клієнтів до прийняття рішень:

•       інформування клієнта про прийняте рішення;

•       консультація з клієнтом до прийняття рішення;

•       партнерство — рішення приймається спільно з клієнтом;

•       клієнт самостійно приймає рішення.

Оптимальна процедура прийняття рішень залежить від розумово­го стану клієнта та ступеня його емоційного заглиблення в проб­лему. Наведемо приклад із сімейної соціальної роботи: клієнт у стані афекту від ревнощів або наркоман під час ломки не в змозі адекват­но оцінювати ситуацію і приймати правильні рішення, а розумово відсталі особи або маленькі діти взагалі недієздатні.

Новий менеджеріалізм сприяв появі на ринку соціальних по­слуг нових професій, які виникли в усіх сферах соціальної робо­ти — пробації, догляді в громаді, охороні здоров'я, освіті, захисті мате­ринства і дитинства. Ключовим принципом для менеджерів со­ціальної роботи стало поєднання провайдера і користувача, що означало необхідність закупівлі потрібних клієнту послуг у непри­буткових і волонтерських організацій. Таким чином виник так зва­ний "квазімаркет" соціальних послуг. Соціальні працівники стали займатися створенням і впровадженням "пакетів догляду". З'яви­лися нові посади — менеджер "пакета догляду" (care pacage) та менеджер справи (case manager). Провідних соціальних працівників зараз називають менеджерами груп (team maneger), працівників, які займаються питаннями фінансових потоків і укладання контрактів про надання послуг, — "контрактовими" або офіцерами "забезпе­чення". Робочий словник сучасних соціальних працівників теж змі­нився. Наприклад, термін "клієнт", який свого часу перетворився на принизливе тавро, поступово був заміщений термінами "споживач" або "користувач" і терміном "правопорушник" у пробації. Звични­ми стали терміни "стратегічне планування", "тактика втручання", "стратегія залучення", "вихід на цільовий ефект", "оцінка інтервенції" і "аудит кошторису".

Впровадження нових методів управління сприяло переосмислен­ню соціальної політики та реструктуризації соціального забезпечен­ня. Якщо раніше соціальна допомога надавалася за солідарним прин­ципом, що означало рівномірний розподіл ресурсів, коли один отри­мував недостатньо, а інший зловживав суспільними фондами, то вузька спеціалізація у поєднанні з міждисциплінарним аналізом конкретних особових справ клієнтів і застосування інформаційних

технологій (створення єдиної бази даних для різних соціальних служб) значно зменшили кількість зловживань. Більшість універсальних служб було фрагментовано за окремими напрямками соціальної ро­боти: захист дитинства, психічні розлади, робота з інвалідами та не­дієздатними, запобігання молодіжній злочинності та боротьба з на­сильством. З'явилися приватні організації, які успішно конкурують із соціальними службами. Клієнт виплачує таким комерційним орга­нізаціям лише різницю в ціні — держава виплачує основну суму. Наприклад, операцію на серці можна зробити в державній клініці, і вона буде коштувати міністерству охорони здоров'я 10000 фунтів, але чекати доведеться від 4 до 6 місяців. Якщо звернутися до при­ватної клініки, операцію виконають негайно і в кращих умовах, але за ціною від 12000 до 14000 фунтів, з яких 10000 фунтів буде пере­раховано з державних фондів охорони здоровя (NHS). Те саме сто­сується догляду в будинках престарілих та інших соціальних по­слуг. Основний принцип полягає в тому, що людина, яка протягом трудового життя сплачувала податки, не повинна втрачати право на відшкодування витрат на охорону здоров'я у старості або освіту дітей там, де ці послуги кращі.

Галузі практичної діяльності розглядаються за принципом прі-оритезацїї — негайне спрямування фінансових потоків у ту галузь, де це необхідніше. Пріоритезація потребувала організації дослід­ницької аналітичної роботи на всіх рівнях, і такі центри виникли та почали активно працювати з засобами масової інформації. Саме публічна діяльність асоціації соціальних працівників сприяла при­ходу до влади партії Лейбористів у Британії в 1997 р. Консервато­ри сповідували політику так званої "позитивної дискримінації", коли кошти платників податків спрямовувалися на користь бідних (без­робітних), а середній клас мав доплачувати практично за всі види послуг, що означало дискримінацію, тому що працюючий платник податків фактично двічі оподатковувався1. Середній клас, який є основним донором бюджету, з часом така ситуація стала обурюва­ти. Справа в тому, що значна частка бідних, замість того, щоб, отри­мавши тимчасову допомогу, влитися в економічно активне життя, призвичаїлась до паразитичного існування за рахунок суспільних

фондів і стала вимагати все більше і більше, спекулюючи деякими положеннями Декларації прав людини. Соціальні працівники пер­шими виступили проти такого неадекватного розподілу коштів, і сьо­годні соціальна політика лейбористів базується на

Source: http://buklib.net/books/27480/Стаття про комерційний будинок престарілих

Сполучені Штати Америки - володарі найдорожчою системи охорони здоров'я в світі. США витрачає на систему охорони здоров'я більше, ніж будь-яка інша країна, - як в абсолютних цифрах, так і в співвідношенні з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) на душу населення. Так, тільки в 2007 р. США витратили на охорону здоров'я 2,26 трильйона доларів, що становить 7439 доларів на одну людину. Згідно з останніми оцінками в США на медичну допомогу витрачається близько 16% ВВП. Очікується, що частка ВВП, що виділяється на охорону здоров'я в США, буде збільшуватися і до 2017 р. складе 19,5%. Проте протягом останніх 30 років збільшення витрат на цю галузь відбувається переважно за рахунок урядових програм, що може серйозно підірвати фінансову стабільність країни.

 Згідно з даними Інституту медицини Національної академії наук США, Сполучені Штати - єдина в світі розвинена індустріальна країна, яка не має універсальної системи охорони здоров'я. У США близько 84% громадян мають медичну страховку, 64% з них страховка надана роботодавцем, 9% - придбали її самостійно, 27% громадян страховка надається в рамках державних програм. Певні державні програми дозволяють отримати медичну допомогу інвалідам, особам похилого віку, дітям, ветеранам, малозабезпеченим людям, а також забезпечують невідкладну допомогу всім жителям країни незалежно від їх здатності її оплатити. Більше 45% витрат країни в системі охорони здоров'я йде на фінансування подібних державних програм, таким чином, уряд США є найбільшим страховиком нації. У 2006 р. в США медичної страховки не мало 16% населення, а це 47 млн осіб! Це обумовлено високою вартістю страховки, яка росте швидше, ніж заробітна плата або інфляція. У 2001 р. через витрати на медичне обслуговування в США збанкрутувало близько 50% компаній. Навколо американської системи охорони здоров'я постійно розгортаються дебати, точаться суперечки про її доступності, ефективності та якості, а також про величезні суми, які витрачаються на її утримання.

 У 2000 р. ВООЗ, проаналізувавши системи охорони здоров'я 191 країни світу, віддала США перше місце в рейтингу найбільш стабільних систем, здатних до швидкого реагування при змінних умовах. При цьому США зайняли 1-е місце серед найбільш витратних систем охорони здоров'я і лише 37-е місце за рівнем надання медичної допомоги і 72-е за загальним рівнем здоров'я. Проте це дослідження ВООЗ було піддано критиці за його методологію та відсутність аналізу задоволеності системою охорони здоров'я самими споживачами.

 Згідно CIA World Factbook, за рівнем дитячої смертності США знаходиться на 41-му місці у світі, за тривалістю життя - на 45-му. Недавні дослідження показали, що в період 1997-2003 рр.. зниження рівня смертності, яка могла б бути попереджена, в США відбувалося значно повільніше, ніж у інших 18 індустріальних країнах. З іншо

Source: http://healthy-society.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2011-05-27-08-06-56&catid=36:2011-04-19-08-30-45&Itemid=58http://houseforlife.com.ua

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション