транспортно експедиторські послуги по Европі вантажні перевезення по країнах Европи СНГ СНД

транспортно експедиторські послуги по Европі вантажні перевезення по країнах Европи СНГ СНД

Транспортно-експедиційні послуги україна

Шукайте інформацію за фразою "транспортно-експедиційні послуги україна"?

Статті по фразі транспортно-експедиційні послуги україна

Які статті можна знайти на Google по фразі транспортно-експедиційні послуги україна:

Транспортно-експедиційні послуги

1. Переваги транспортно-експедиційних послуг

2. Організація централізованих перевезень

3. Експедиційні послуги

1. Переваги транспортно-експедиційних послуг

Одним з найважливіших завдань логістики є надання

транспортно-експедиційних послуг. Особлива увага приділяється цьому в

Україні в останні роки. Такими є послуги, які надаються клієнтам з

перевезення вантажу, його експедиції різними організаціями посередників

(як українських, так і зарубіжних).

За способом організації вантажні перевезення поділяються на

децентралізовані й централізовані, що бувають прямими, змішаними та

комбінованими, а також контейнерними і пакетними. При децентралізованій

організації перевезень доставку вантажів здійснює одержувач, який

замовляє транспорт, виконує навантаження, експедирування та

розвантаження вантажу. При цьому постачальник не зацікавлений у

механізації вантажних робіт, скороченні простоїв рухомого составу та

ефективному його використанні.

Централізовані перевезення є прогресивним способом виконання

транспортного процесу та експлуатації рухомого составу. Перевезення

вантажів таким способом дає змогу поліпшити використання рухомого

составу, підвищити продуктивність праці на всіх стадіях переміщення

вантажів, звільнити вантажовідправників та вантажоодержувачів від турбот

стосовно транспортування вантажів. При централізованих перевезеннях

істотно скорочуються невиробничі простої транспортних засобів. Більші

простої за умов «самовивезення» пояснюються такими причинами: вантаж не

готовий до перевезення; не готові товарно-транспортні документи;

відсутній чіткий графік, внаслідок чого виникають стихійні черги під

Організація централізованих перевезень дає змогу вчасно підготувати

вантаж і документи на нього для перевезення, а також скласти графік

черговості подання і навантаження транспортних засобів. Скорочення

приблизно утричі простоїв забезпечує зростання у 3 рази кількості їздок

Усі перелічені вище чинники роблять рухомий состав більш продуктивним

при централізованих перевезеннях у тоннах за годину приблизно в 4 рази,

а в тонно-кілометрах за годину — більш ніж у 6 разів, що сприяє зниженню

собівартості перевезень у 2,5 раза. При децентралізованому перевезенні

вантажів споживачі для навантаження автомобілів користуються послугами

вантажників та експедиторів. Тому виникають не тільки додаткові

транспортні витрати споживачів, а й витрати, пов'язані з непродуктивними

витратами часу вантажників та експедиторів.

Існують також інші чинники більш ефективного і якісного перевезення

вантажів. Централізоване перевезення дає змогу широко використовувати

контейнери й пакети, забезпечуючи цим такі переваги: скорочення

кількості перевантажувальних операцій за рахунок поєднання дрібних

вантажних місць в одне; спрощення приймання, сортування та видачі

вантажів; механізація вантажно-розвантажувальних робіт. При цьому

скорочується час на навантаження і розвантаження, а отже, зменшуються

0 [1] [2] [3] [4] [5]

Source:http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=59173                                                                           Економічні науки / Логістика 

Донбаський Державний Технічний Університет

ТРАНСПОРТНО – ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

 В сучасному світі транспортно-експедиторська діяльність і транспортно-експедиторські послуги є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, транспортних перевезень, логістики, і зокрема зовнішньоекономічної діяльності. Транспортно-експедиторська галузь є дуже актуальною і важливою, як для фізичних і юридичних осіб, так і для науковців. Транспортно-експедиторські послуги використовуються для полегшення здійснення перевезень та виконує посередницькі функції. Хоча ця тема є дуже розповсюдженою, вона ще досі потребує подальших досліджень і вивчень, особливо це стосується теоретичного аспекту.

В економічній літературі питання теорії та практики транспортного обслуговування зовнішньої торгівлі розглядалися в працях відомих зарубіжних науковців: Кендалла Л.К., Кейнса Дж.М., Ліндерта П.Х., Альдертонна П.М., Бенсона Д., Уайтхеда Дж., Гехтбарга А. Питанням ефективності і функціонування транспортно-експедиторської діяльності приділяли увагу такі українські і російські вчені і фахівці, як Коскіна Ю. А., Пічугіна Ю.В., Бунича П.Г., Бурмистрова М.М., Винникова В.В., Краєва В.І., Котлубая М.І., Лівшиця В.Н., Лимонова Е.Л., Міхина А.А., Нємчикова В.С., Примачова Н.Т., Раховецького А.Н., Румянцева А.П., Боровський В.М., Жихарєва В.В., Захаров О.В.,  Дергачов В.О., Приходько Ю.М., Котлубай О.М. та інші науковці.

       Згідно з діючим Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність» ( від 1 липня 2004 р. № 1955-IV) має таке тлумачення :

     «Транспортно-експедиторська діяльність     -    підприємницька діяльність  із  надання   транспортно-експедиторських   послуг   з організації  та  забезпечення    перевезень експортних,  імпортних, транзитних або інших вантажів;  Транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана  з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного,  транзитного   або   іншого   вантажу   за   договором транспортного експедирування;» [1] . Цей Закон присвячений регулюванню окремого виду підприємницької діяльності – транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів .

      Коскіна Ю.А. в своїй роботі «Експедиторська діяльність, як різновид посередництва у придбанні транспортних послуг» дала таке тлумачення: транспортно-експедиторська діяльність визначається як надання послуг транспорту, які мають у собі комплекс процесів, операцій і дій, деякі з котрих є основними і невід ємними елементами доставки товарів, а інші носять допоміжний характер, які сприяють виконанню основного процесу транспортування [4] .

      Визначення транспортно-експедиторської діяльності і транспортно-експедиторських послуг можуть розглядатися по-різному, але сутність цих термінів залишається єдиною. Узагальнюючи їх, можна зробити висновок, що насамперед, транспортно-експедиторська діяльність – це комплекс послуг, які включають увесь спектр робіт, пов’язаних з перевезенням (транспортуванням) вантажів (товарів), а також з їх навантаженням, забезпеченням охорони, страхуванням та доставкою вантажів в пункт призначення. Експедитори, в свою чергу, виступають посередниками в наданні послуг. 

       Слід відмітити, що в умовах ринкової економіки підтверджується важлива організуюча та системоутворююча роль транспортно-експедиторської діяльності в процесі формування логістичних технологій, як при реалізації зовнішньоторговельних зв'язків, так і при організації транзитних потоків вантажів і транспортних засобів через територію України  .

    На сучасному етапі ускладнення організації функціонування транспортних систем і підвищення вимог до транспортних операцій за показниками надійності, стійкості, безпеки і конкурентоспроможності особливу актуальність має проблема формування ефективного транспортного експедиторства.  Проблематика цього питання полягає у недостатньому розвитку галузі, а саме у її фінансуванні і розширенні сфер її діяльності.

Система показників оцінки ефективності транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності може бути використана для оцінки результатів реалізації програм

Source:http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66613.doc.htmВідео по фразі транспортно-експедиційні послуги україна

Що Ви можете знайти на YouTube:

транспортно експедиторські послуги по Европі вантажні перевезення по країнах Европи СНГ СНД
www.ukrterminal.kiev.ua

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション