Телепередача "Мій Лікарю". Приватна медицина на Закарпатті. Аденома простати. Частина 1 (С.С. Біляк)

Телепередача "Мій Лікарю". Приватна медицина на Закарпатті. Аденома простати. Частина 1 (С.С. Біляк)

Лікування простати в німеччині

Шукайте інформацію за фразою "лікування простати в німеччині"?

Статті по фразі лікування простати в німеччині

Які статті можна знайти на Google по фразі лікування простати в німеччині:

Пухлину відносять до найбільш частих злоякісних новоутворень (близько 3% всіх пухлин і 30-50% пухлин сечостатевих органів). Рак сечового міхура у чоловіків відзначають в 3-4 рази частіше, ніж у жінок. Зазвичай це захворювання розвивається у  віці від 40 до 60 років.

Виникнення раку сечового міхура пов'язане з курінням тютюну, а також з дією деяких хімічних і біологічних канцерогенів:

Гістологічні варіанти раку сечового міхура (пухлини сечового міхура найчастіше мають перехідноклітинне походження)

Клінічна класифікація (постадійно)

I - пухлина не виходить за межі слизової оболонки сечового міхура

II - пухлина інфільтрує м’язову оболонку

III - пухлина проростає крізь усі оболонки сечового міхура і поширюється на навколоміхурову клітковину, метастази в регіонарних лімфатичних вузлах

IV - пухлина проростає в сусідні органи, наявні віддалені метастази

Лікування залежить від стадії захворювання.

При карциномі in situ відбувається неопластична трансформація клітин слизової оболонки.

Інвазивні види раку сечового міхура

До цієї групи належать усі гістологічні типи, окрім аденокарциноми в інтраепітеліальній стадії та раку in situ. Пухлини з інфільтруючим ростом можуть проростати у навколоміхурову клітковину.

Source:http://rulacom.com.ua/content/rak-sechovogo-mikhura-simptomi-i-likuvannyaПрофесор Е.Б. Мазо, М.Н. Білківська РГМУ Досягнення в областівивчення етіології і патогенезу доброякісної гіперплазії простати (ДГП) привели до створення ряду медикаментів, застосування яких виявилося настільки ефективним, що можна з великою впевненістю припустити, що в XXI столітті хворі ДГП будуть лікуватися в основному медикаментозно, із забезпеченням високої якості життя, а науково обгрунтована профілактика ДГП стане реальністю.

До теперішнього часу можна вважати встановленими кілька важливих моментів, знанняяких дозволяє кваліфіковано і цілеспрямовано призначати фармакотерапію хворим ДГП.

1. Причиною гіперплазії (збільшення маси простати) є вік - старіння організму і певна трансформація тестикулярних гормонів, в першу чергу, тестостерону, рівень якого в процесі старіння знижується.

2. Зниження рівня андрогенів тягне за собою збільшення естрогенів.

3. В основі патогенезу ДГП лежить такзвана статико-динамічна концепція: механічне здавлення уретри з різним ступенем інфравезікальной обструкції і динамічний компонент за рахунок підвищення тонусу гладких м'язів простати і шийки сечового міхура через роздратування a-адренорецепторів.

4. Гормональна теорія розвитку ДГП стверджує, що тестостерон перетворюється під дією 5a-редуктази в дигидротестостерон, який є основним андрогеном в простаті, визначаючи її нормальний і патологічний ріст.

5. Практично у всіх спостереженнях ДГП має місце порушення функції простати, що супроводжується набряком її тканин в тій чи іншій мірі.

Фармакотерапія показана хворим ДГП легкого та середнього ступеня тяжкості з неускладненій симптоматикою.

Виходячи із зазначених положень, стало можливимздійснити мрію урологів - етіопатогенетичної фармакотерапію хворих ДГП шляхом застосування блокаторів 5a-редуктази (фінастерід), a-адреноблокаторів (тамсулозин, альфузозину, доксазозин тощо) і інших медикаментів для вирішення двох основних завдань:

зменшити або зупинити гіперплазію простати;

зняти або зменшити динамічну обструкцію і таким чином поліпшити якість життя хворого.

В даний час для лікування хворихДГП запропоновано величезна кількість препаратів. Тут наведені лише ті, які широко використовують у світі на основі серйозних наукових досліджень і лікувальних результатів:

2. a-адреноблокатори

4. Фітопрепарати.

Фінастерид - інгібітор 5a-редуктази, синтезований препарат для етіотропноголікування ДГП. Фінастерид знижує рівень дигідротестостерону в сироватці крові приблизно на 70%, а в простаті - на 85-90%. Таким чином можна вважати, що інший рівень дигидротестостерона в простаті є результатом активності 5a-редуктази 1-го типу, тобто 30% в крові і 10 - 15% в простаті. Для того щоб зрозуміти механізм дії фінастериду, слід пояснити коротко роль апоптозу при ДГП.

Апоптоз - процес контролю нормального клітинного розвитку ввигляді балансу проліферації і клітинної смерті. Апоптоз має відношення до багатьох захворювань, в тому числі і до ДГП. У ссавців ген ced-3 відповідальний за сімейство протеаз, одна з них регулює механізм апоптозу. Речовини, які активізують або інгібують сімейство протеаз, є мішенню для фармакопрепаратов з метою впливу на апоптоз. Визначено кореляцію між низьким апоптозом в стромі і розвитком ДГП. Припустили, що активація протеаз в стромі простати може бутиефективною для лікування ДГП. Дослідження показали, що фінастерід, інгібуючи 5a-редуктазу, активує через певні протеази апоптоз в епітелії і стромі простати, що призводить до зменшення її обсягу. Іншими словами, механізм дії фінастериду - зупинка, а потім і редукція гіперпластичного зростання залозистого епітелію ацинусів і строми простати. Фінастерид призначають по 5 мг 1 раз на день, зазвичай після сніданку (бажано запиваючи водою). Мінімальний термін прийому - 6 міс. Клінічнийефект починається між 3 і 4 місяців лікування і в разі успіху посилюється за умови тривалого лікування (5-6 і більше років). При цьому обсяг простати зменшується на 20%, ризик розвитку гострої затримки сечі знижується на 57%, а необхідність оперативного лікування будь-якого типу - на 55% і більше. Успіх лікування, крім симптоматичного і вищесказаного, супроводжується через 6 міс зниженням рівня простатичного специфічного антигену (ПСА) приблизно на 50% (дослідження ПСА крові до лікуванняфінастеридом обов'язково).

Наведемо приклад:

Хворий Б. 68 років. Обсяг простати до лікування 517 см3 після лікування фінастеридом: через 6 міс - 414 см3 через 1 рік - 398 см3 через 3 роки - 273 см3. ПСА до лікування - 28 нг /мл, через 6 місяців - 13 нг /мл, через 1 рік - 099 нг /мл, через 2 і 3 роки - 042 нг /мл. Якість життя високе.

При лікуванні фінастеридом слід звернути увагу на деякі важливі моменти. Головнимз них є зниження рівня вихідного ПСА через 6 місяців після лікування. Оскільки динаміка ПСА важлива з точки зору можливого раку простати, контроль цього показника під час лікування має свої особливості: цифру ПСА після того чи іншого по тривалості курсу лікування фінастеридом множать на 2 і отримане число порівнюють кожен раз з вихідними показниками до лікування. Ідеальним є дослідження ПСА кожні 6 міс прийому фінастериду в поєднанні з пальцевим і трансректальногоультразвуковим дослідженням простати. В літературі немає жодного повідомлення про пропущений раку простати у хворих ДГП, які лікувалися фінастеридом.

Іншим важливим моментом є можливість появи при лікуванні фінастеридом порушення ерекції, зниження лібідо, зменшення кількості еякуляту. Незважаючи на те, що такі побічні ефекти виникають у невеликої кількості хворих (3-7%) і навіть можуть зникнути при продовженні прийому фінастериду, лікар повинен обов'язково розповісти проних хворому перед лікуванням. Пацієнт також повинен знати, що при припиненні прийому фінастериду ці побічні ефекти проходять. Слід пам'ятати, що фінастерід найбільш ефективний у хворих при розмірах простати більше 40-50 см3.

Успіхи лікування фінастеридом настільки очевидні, що, можливо, в 3-му тисячолітті він стане таким же засобом лікування захворювань простати, яким став аспірин для серцево-судинних хвороб (Kaplan, Cabelin, 2000 р.). Останнім часомз'явилися роботи, що вказують на ефективність фінастериду в лікуванні деяких форм хронічного простатиту, А в найближчі 1-2 роки будуть опубліковані дані досліджень в США по застосуванню фінастериду для профілактики раку простати.

a-адреноблокатори

Динамічний компонент ДГП є наслідком збільшення тонусу гладкої мускулатури строми простати. При ДГП ставлення строма /залозистий епітелійзбільшується з 2:1 до 5:1. a-адреноблокатори є засобами патогенетичної терапії: скорочення гладких м'язів інтерстицію простати, шийки сечового міхура, уретри задній може становити 40% від величини перешкоди току сечі при ДГП. Скажімо, забігаючи вперед, що ці дані дозволяють вважати поєднання фінастериду і a-адреноблокаторів ідеальною комбінацією в лікуванні ДГП, особливо коли має місце так звана гостра симптоматика - порушення сечовипускання при розмірах простати 50 см3 ібільше. Звичайно, це не виключає монотерапію a-адреноблокаторами (тамсулозином, доксазозином, альфузозину тощо), найбільш часто використовується в урологічній практиці.

Для правильного застосування a-адреноблокаторів доцільно виділити деякі положення:

1. Теоретично жоден з a-адреноблокаторів не може вважатися уроселектівним, оскільки рецептори до них виявляються в різному ступені в інших системах, переважно в судинній, алеможуть називатися уроселектівнимі по відношенню до a-1А-адренорецепторів (лише тамсулозин в 13 разів більше селективен до рецепторів в простаті, ніж до рецепторів судин та інших внепростатіческіх тканин).

2. Особливу увагу при призначенні a-адреноблокаторів має бути приділено стану серцево-судинної системи хворого. Тут вкрай важливий контакт уролога і терапевта, тобто теза a-адреноблокатори - перша лінія вибору лікування ДГП не поширюється автоматично навсіх хворих.

3. Останнім часом практично здійснений перехід до одноразового прийому a-адреноблокаторів.

4. Вважають, що статико-динамічний концепцією патогенезу ДГП не можна пояснити виникнення симптомів нижніх сечових шляхів за рахунок поразки детрузора. Наприклад, мимовільні скорочення детрузора (гіперрефлексія) мають 50% хворих з ДГП за рахунок внепростатіческіх причин. Крім того, з віком детрузор втрачає здатність до нормальногорозтяжності і скоротливості. У зв'язку з цим, мабуть слід доповнити статико-динамічну концепцію третім компонентом патогенезу ДГП - детрузорной, при якому припускають використовувати антихолінергічні засоби (толтеродин) як самостійно, так і в комбінації з a-1А-блокаторами у лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів при ДГП.

Для лікування ДГП вважаємо можливим використовувати правило: кожному хворому слід призначати свій, індивідуально підібраний a-блокатор.

Тамсулозин приймають по 1 капсулі (04 мг) 1 раз в день, зазвичай після сніданку, запиваючи водою. Хворим з нічної поллакиурией можна рекомендувати прийом препарату після вечері. Позитивна відповідь за шкалою симптомів прогресує з перших днів прийому і встановлюється у більшості хворих до 3-7 дня лікування з одночасним підвищенням максимальної швидкості сечовипускання. Остання обставина дозволяє використовуватиa-блокатори для фармакоурофлоуметріческой проби (до речі, не тільки тамсулозин). Ефект зберігається протягом усього часу лікування препаратом. Наші дані показали, що 4-х річний прийом тамсулозину не призводить до звикання. Ефект дії поступово знижується після його відміни і може залежати від детоксикаційної функції печінки (як і у всіх a-блокаторів). Вважають, що тамсулозин, ймовірно, є селективним антагоністом як a-1А-, так і a-1D-рецепторів. Єдиний побічний ефекттамсулозину - ретроградна еякуляція - спостерігається у 15-4% пацієнтів і, як правило, зникає після відміни препарату через 24 години.

Доксазозин. В даний час застосовують нову, контрольовану по розробці в гастроінтестинальною тракті форму доксазозину у дозі 4 мг, діючу за типом двотактної осмотичної помпи, яка дозволяє препарату рівномірно поступати в кров протягом 24 годин у міру проходження тонкогокишечника. Ця форма має знижену максимальну концентрацію в плазмі, але вона більш довгостроково знаходиться на цьому рівні, а мінімально діюча концентрація зберігається ще тривалішою. Це дозволяє не титрувати дозу доксазозину і відразу призначати 4 мг, переважно через 1:00 після вечері. Така форма препарату переноситься краще, рідше викликаючи побічні реакції, ніж стандартна - з поступовим титруванням дози до 4 мг. Слід зазначити, що обидві форми доксазозину забезпечуютьполіпшення ерекції, порушеною до лікування.

Альфузозин в даний час рекомендують у формі SR 10 мг (sustained release - повільно реалізується), яка має високий ефект першого прийому з підтриманням в крові певної концентрації препарату, достатньої для лікувального ефекту на симптоми нижніх сечових шляхів, і слабо діє на судини. Альфузозин покращує кровообіг в статевому члені і таким чином - ерекцію.Звичайну форму альфузозину призначають по 5 мг 2 рази на день, іноді буває досить 5 мг 1 раз на день, а альфузозину SR 10 мг - 1 раз в день.

Таким чином, переносимість та побічні ефекти залежать від можливої дії a-блокаторів не тільки на a-1А-адренорецептори, а й на інші a-рецептори. Результат дії a-блокаторів на симптоми нижніх сечових шляхів вважають хорошим тільки при відсутності їх негативного впливу на артеріальний тиск. Така безпекаособливо важлива для хворих в літньому віці з супутніми захворюваннями (в першу чергу артеріальної гіпертензій, серцевими аритміями), і коли вони приймають інші ліки. Тому a-блокатори в цих випадках призначають тільки після консультації терапевта. Виняток становить тільки тамсулозин, дія якого на судинні рецептори мінімально. При сприятливих обставинах лікування a-блокаторами ДГП може тривати довго. Інтервали між його курсами визначає лікар, використовуючидля контролю шкалу симптомів, показники максимальної швидкості сечовипускання і залишкової сечі.

Слід пам'ятати, що застосування a-блокаторів - по суті, лікування симптомів нижніх сечових шляхів у більшості хворих ДГП. В процесі лікування уролог повинен стежити за клінічним перебігом захворювання, щоб не пропустити моменти, що вимагають оперативного або іншого більш активного лікування ДГП.

Мепартріцін (іпертрофан) - холестеролсніжающій препарат - застосовують на підставі того, що простатические ацинуси та їх секрет містять холестерол, зміст якого при ДГП в 2 рази вище, ніж в нормальній тканині простати. Звідси, між іншим, свого часу народилося припущення, що холестерол - етіологічний фактор ДГП. Крім того, мепартріцін зменшує гіперестрогенеміі і нормалізує таким шляхом стромально-епітеліальні кількісні співвідношення. Мепартріцін призначають по 40 мг1 раз на день протягом 1-2 міс (2-3 курси на рік). Показаннями до призначення вважають: шкала симптомів по I-PSS> 13 і. 8 і.

Фітотерапія займає далеко не останнє місце в фармакотерапії ДГП. Незважаючи на те, що багато хто вважає її ефективність порівнянної з плацебо, на кожній зустрічі з проблем ДГП цього виду лікування приділяють велику увагу. Причини зрозумілі: хворі не прагнуть до операції, хочуть їїзапобігти або відстрочити; препарати нешкідливі і, як правило, не дорогі. У країнах Заходу і Нового Світу їх часом виписують терапевти, але багато фітолекарства є безрецептурними. Існує багато причин для вивчення препаратів рослинного походження урологами. Тільки в США вартість продажів лікарських препаратів рослинного походження досягла 15 млрд доларів. Більш молоде, добре освічене покоління пацієнтів в більшою мірою схильна застосовувати допоміжніпрепарати, їх широка популярність обумовлена вірою в те, що натуральні екстракти повинні містити ще не вивчені корисні інгредієнти. Найбільш популярним і широко використовуваним речовиною є екстракт карликової пальми (Serenoa repens ), Якому приписуються численні механізми дії, що включають інгібування 5a-редуктази і антіестрогенний ефект.

В даний час про ефективність цього агента в лікуванні симптомів нижніхсечових шляхів існує багато припущень і висновків, заснованих часом на переконливих наукових дослідженнях. Поки рекомендації щодо застосування фітотерапевтичних засобів скрутні внаслідок низки проблем, зокрема, короткочасності проведених досліджень, варіабельності їх дизайну та множинності механізмів дії. Потрібні подальші дослідження з використанням стандартизованих препаратів в довгострокових плацебо-контрольованих, подвійних сліпих клінічних випробуваннях. У новому тисячолітті, гаслом якого є науково обгрунтованих медична практика, можливості фітотерапії повинні ще отримати підтвердження на основі строгих наукових доказів.

Пермиксон (Serenoa repens ) - Препарат, дія якого ретельно вивчається. Досвід його популяризаторів заснований на позитивній динаміці клінічних даних, деяких гістологічних проявах у вигляді збільшення товщини епітелію залоз простати, що розцінюється, як морфологічний субстрат поліпшення їх функції. Дуже багато з цих авторів рекомендують перміксон, як препарат першої лінії лікування, наводячи докази активізації їм апоптозу до нормального рівня, а також цифри максимальної концентрації в плазмі за двома жирним кислотам через 3:00 після першого прийому дози 160 мг; стверджується, що перміксон інгібує 5a -редуктазу як 1-го, так і 2-го типів і т.д. При лікуванні перміксон не змінюється плазмовий рівень тестостерону, дигідротестостерону, естрадіолу і інших гормонів, і це справедливо, тому що достеменно відомо, що перміксон не змінює рівень ПСА в крові і не володіє дією фінастериду. За нашими даними, перміксон володіє потужним протинабрякову дію, що було перевірено при його застосуванні у хворих ДГП з ознаками простатодінія, а також в аналогічних випадках у хворих з конгестівний простатитом, що можна розцінити, як результат активного скорочення гладких міоцитів строми з подальшим дренуванням ацинусов. Пермиксон приймають по 160 мг 2 рази на день або в 1 прийом 320 мг під час їжі протягом тривалого часу при позитивному ефекті. Аналогічними перміксон препаратами є Серпенс, простасерен, простамол-уно. Останній дає ефект через 4 тижні прийому по 320 мг (1 капсула).

Таденан (Рygeum africanum ). Найбільш важливий ефект дії - інгібування проліферації фібробластів за рахунок блокування основного фактора росту. Крім цього, таденан володіє потужним протинабрякову і антизапальною ефектами. Таденан призначають по 200 мг в день 6 тижнів при шкалою симптомів по I-PSS> 13 і. 6 і.

Для обгрунтування застосування фітотерапії в широкому сенсі можна навести позицію німецьких урологів, які мають величезний досвід використання безлічі фітопрепаратів, що випускаються в Німеччині. При первинному зверненні до уролога хворого з ДГП уролог віддає перевагу в першу чергу фітопрепарати як з точки зору економічного фактора, так і позитивного лікувального

Source:http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=4381Відео по фразі лікування простати в німеччині

Що Ви можете знайти на YouTube:

Досвід стажування в хірургічній клініці Німеччини. Розповідає головний лікар клініки Біляк С. С.
touristmedservice.de

Categories

Cистема автоматичного поливу рослин
Dućan
Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション