przepisów celno-usługi maklerskie ukraina

przepisów celno-usługi maklerskie ukraina

Przepisów celno-usługi maklerskie ukraina

Looking for "przepisów celno-usługi maklerskie ukraina"?


Articles about przepisów celno-usługi maklerskie ukraina

What articles can you find on Google about przepisów celno-usługi maklerskie ukraina:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 6 listopada 2013 r. w Warszawie podpisane zostało Porozumienie o rozwiązaniu Umowy z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy PGNiG S.A. oraz Narodową Spółką Akcyjną "Naftogaz Ukrainy" z siedzibą w Kijowie, Ukraina ("Naftogaz Ukrainy").

Zawarcie niniejszego Porozumienia wynika ze zmiany wewnętrznych przepisów prawnych na Ukrainie, zgodnie z którymi cała ilość gazu ziemnego z własnego wydobycia powinna być kierowana wyłącznie na pokrycie potrzeb Ukrainy. Na skutek powyższych zmian, z dniem 1 stycznia 2011 r. Naftogaz Ukrainy zaprzestał realizowania dostaw gazu ziemnego w ramach przedmiotowej Umowy.

W toku obopólnych uzgodnień, Strony zdecydowały podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy obowiązującej do 2020 roku. Decyzja o rozwiązaniu umowy nie zamyka drogi do wznowienia współpracy z partnerem ukraińskim w przyszłości, na nowych warunkach handlowych, wykorzystując istniejące połączenie polskiego i ukraińskiego systemu gazociągowego.

Rozwiązanie Umowy z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG nie ma wpływu na funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Odbiorcy gazu ziemnego w rejonie Hrubieszowa mają zapewnione dostawy surowca pochodzące z krajowego systemu przesyłowego poprzez gazociąg Lubaczów-Krasnystaw.

Patrz także: raport bieżący nr 98/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

Source:https://www.dbmakler.pl/polskie-gornictwo-naftowe-i-gazownictwo-sa-rozwiazanie-umowy-na-dostawy-gazu-ziemnego-z-narodowa-spolka-akcyjna-naftogaz-ukrainy,w133718.htmlZarząd Spółki informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. Panią Monikę Joannę Bentowską.

Pani Monika Bentkowska urodziła się w 1969 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (rok ukończenia 1993); od 1996 zatrudniona w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w dziale prawnym.

W roku 2004 zwycięzca krajowej edycji Konkursu dla Młodych Specjalistów Systemu SKOK.

Odpowiedzialna za tworzenie regulacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie norm dopuszczalnego ryzyka oraz jednolitych procedur prowadzenia dokumentacji.

Jest uczestnikiem zespołów projektowych w zakresie tworzenia regulacji związanych z wdrażaniem w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przepisów prawa w obszarze świadczenia usług (wzorce umowne) oraz procedur, a także w zakresie zapewnienia zgodności w zakresie regulacji funkcjonujących w SKOK z obowiązującymi przepisami prawa.

W latach 2006-2007 uczestniczyła w roli eksperta w wyjazdach studyjnych do krajów Europy Wschodniej (Mołdawia, Ukraina) w ramach programów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w zakresie zasad i rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania unii kredytowych na gruncie polskich przepisów prawa.

Od 2003 roku trener prowadzący szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie:

-funkcjonowania systemu SKOK, w tym regulacji prawnych obowiązujących w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

- wdrażania w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych nowych regulacji związanych z wejściem w życie zmienionych przepisów prawnych;

-wdrażania regulacji z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy;

- procedur świadczenia usług.

Trener w szkoleniach dla działaczy unii kredytowych z Europy Wschodniej w zakresie funkcjonowania systemu SKOK w Polsce i obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi.

Od 2008 roku z ramienia Kasy Krajowej współpracuje w HSO Sp. z o.o. przy tworzeniu rozwiązań w systemie informatycznym funkcjonującym w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie wprowadzanych do systemu zmian.

Audytor wewnętrzny w zakresie funkcjonowania w Kasie Krajowej systemu zarządzania jakością; lustrator (uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą).

Według złożonego oświadczenia Pani Monika Bentkowska jest zatrudniona w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie - działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Poza tym Pani Monika Bentkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani tez w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

par. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

Source:https://www.dbmakler.pl/tf-skok-sa-powolanie-czlonka-rady-nadzorczej,w58733.htmlWatch video about przepisów celno-usługi maklerskie ukraina

What can you find on YouTube:

таможенно-брокерские услуги украина

Categories

Farmakologia Sport: Cena
Generika apotheke
Klinika w niemczech
Oprema za restorane
Options binaires
Pomorski tovorni
Rideaux: service, conseil
Sklep meblowy
Système d'arrosage
Transport morski
Watering systems for garden
Watering systems for garden
Інтернет магазин: студії, ціна, поради
Автоматические поливочные системы
Автоматический полив участка: цена, стоимость
Автоматичний полив
Бетон: відгуки, ціни
Бетон: цены, отзывы
Все о перевозках
Все о шторах и жалюзях
Гадание: астрология и астрочаты
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн проекти: поради, послуги
Дизайн проекты: советы, услуги
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Интернет магазин: студии, цена, советы
Клиники германии
Клініка в німеччині
Кожанные куртки
Магазин кроссовок
Мебельный магазин
Меблевий магазин
Мир кроссовок: советы, цены
Морські перевезення
Оборудование для магазинов
Оборудование для полива
Оборудование для ресторана
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Приватний будинок престарілих
Салон готових штор
Салон готовых штор
Світ кросівок: поради, ціни
Системи поливу рослин
Спортивна фармокология: ціна
Спортивная фармакология: цена
Трикотаж для детей
Трикотаж для дітей
Трикотаж: відгуки, ціни
Трикотаж: отзывы, цены
Трикотажний одяг
Устаткування для магазинів
Устаткування для ресторану
Частный дом престарелых
ダポキセチン
バイナリオプション